Programeri napravili sistem za prepoznavanje emocija
Sistem koji je nedavno kreiran od strane jedne grupe programera ima mogućnost prepoznavanja emocija i trenutnog emotivnog stanja korisnika, što se može iskoristiti za automatsko prilagođavanje datoj situaciji tako da računar adekvatno odgovori na emotivno stanje korisnika.

Grupa istraživača sa Carlos III univerziteta u Madridu, na čijem čelu je David Grill, naglašava da su u okviru ovog projekta implementirali i kontrole da bi se obuhvatile i one situacije kada je, recimo, korisnik iznerviran načinom govora računara, nakon čega računar omogućava rad uređaja za adaptaciju da bi se obezbjedio odgovarajući način govora.